آیا مردم روستای گاوازنگ بالاخره از نعمت آب و گاز و … برخوردار خواهند شد؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=9740

گاوازنگ (ائل داغی)، واژه‌ای که برای هر شهروند زنجانی یادآور یک منطقه تفریحی محسوب می‌شود.

این منطقه تفریحی در شمال شهر زنجان قرار دارد که با یک جاده آسفالته سه کیلومتری به شهر متصل شده است.

گاوازنگ نام یک کوه مشرف به این منطقه تفریحی است که ارتفاع آن یک هزار و ۸۵۰ تا ۲ هزار و ۱۵ متر است. گاوازنگ یک چشمه هم دارد و یکی از ارتفاعات مهم شهر زنجان محسوب می‌شود که مورد توجه گردشگران چند ساعته و کمتر از یک روز است.

گاوازنگ علاقمندان خود را به لحاظ تفریحی و ورزش کوهنوردی هم دارد و معمولا در روزهای تعطیل شاهد حضور آنها در این منطقه می‌تواند بود.

بیشتر بخوانید :

روستای گاوازنگ در شمال شهر زنجان قـرار گرفتـه و از لحاظ وضـعیت اسـتقرار، از نـوع کوهپایـه ای و در ارتفـاع ۱۹۰۰متـر از سـطح دریـا اسـتقرار یافتـه اسـت. براسـاس یافتـه هـای حاصل از مطالعات میدانی و مصاحبه با مدیران و معتمـدان روستای گاوازنگ به استثنای اراضـی کشـاورزی (کـه هـم اکنون همگی در حـال تغییـر کـاربری هسـتند) مسـاحت کنونی بافت سـکونتی روسـتا (مسـاکن، محـلات و شـبکه معابر) کمتر از ۳هکتار و جمعیت کنـونی روسـتا در سـال ۱۳۹۰برابر با ۴۱۷نفر بوده است (مرکز بهداشت شهرستان زنجان، .۱۳۹۰) از نظر موقعیت قرارگیری، از شمال و غرب به ارتفاعات زنجان شمالی، از شرق به روستای پایین کـوه و از جنوب با شهر زنجان مجاوراست.

روستای گاوازنگ به واسطه برخورداری از ظرفیت های قوی و بسیار ارزشمند طبیعی برای جـذب فعالیـت هـای گردشگری، طی ۲۰سال اخیر مـورد توجـه قـرار گرفتـه است. بدین صورت که در دامنـه ارتفاعـات شـمال شـهر زنجــان، منطقــه ای بــه وســعت ۱۰۰۰ هکتــار بــه منظــور گذراندن اوقات فراغت شهروندان تحت عنـوان « پـروژه دهکده گردشگری و تفریحی گاوازنـگ» در نظـر گرفتـه شده است. براساس آمار جهاد سـازندگی در سـال ۱۳۶۰ روسـتای گاوازنـگ دارای ۲۴هکتـار زمـین آبـی و ۹۲۷ هکتار زمین دیم میباشد که مجموع آن ۹۵۱هکتار است. به عبارت دیگر ۹۵/۱درصد از پروژه هزار هکتاری شمال شهر زنجان از زمین های ایـن روسـتا مـیباشـد کـه تغییـر کاربری یافته و یا خواهند یافت.

 

روستای گاوازنگ با داشتن نزدیک ۴۵۰ نفر جمعیت و حدود ۱۵۰ خانوار و طی چندین سال گذشته و علی رغم وعده و عیدهای بسیار زیاد استانداران و فرمانداران و شهرداران زنجان مشکلات بسیار زیادی دارد که عبارتند از :

  1. نبود آب شرب شهری و سیستم لوله کشی آب شرب سالم (البته باید در نظر داشت که مجموعه تفریحی ائل داغی و امکانت و تاسیسات موجود در آن آب شرب سالم دارند ولی این روستا فاقد این حق مسلم و اولیه است)
  2. با توجه به قرار گیری این روستا در منطقه کوهپایه ای و سرد اطراف شهر زنجان نبود سیستم گاز رسانی شهری معضلی است که مدت هاست گریبان گیر مردم محروم این روستا شده است
  3. نبود خانه بهداشت روستایی
  4. نبود اتوبوس و تاکسی و سیستم حمل و نقل شهری منظم و منسجم
  5. فضولات و پسـماندهای دامـی بـه محـلات داخـل روسـتا ریختـه میشـود. زبالـه هـای خـانگی تولیـد شـده نیـز از سـوی شهرداری جمع آوری نمیشود بلکـه سـاکنان روسـتا هـر چند روز یکبار زباله های خـود را مـیسـوزانند. بنـابراین شیوه دفع زبالـه نیـز عمـدتا سـوزاندن اسـت.
  6. همچنـین آلودگی صوتی یکی دیگر از مشکلات این روستاست که اهـالی بـومی روسـتا بـه شـدت از آن اظهـار نارضـایتی می نمایند. به دلیـل احـداث مکان هـای تفریحـی و وجـود جاذبه های گردشگری، حجم مراجعه ساکنان شهر زنجـان در طی روز و در روزهای تعطیل به ایـن روستا بسیار زیاد است که در نتیجه سر و صدای ناشی از اتومبیل ها، موتورسیکلت ها و تردد بـیش از حـد جوانـان موجب آزار ساکنان روستا شده است. از سوی دیگـر بـه دلیل اینکه سازمان همیـاری شـهرداری و مقامـات اسـتان اجازه هیچ گونه ساخت و ساز و حتی دیـوار کشـی (بـه علت جابهجایی روستا در آینده) را به ساکنان نمی دهنـد، امنیت آنان به علت تعدد مراجعات بسیار کـاهش یافتـه و ساختمانها و مساکن بدون حصار و دیوار در ایـن روستا موجب سرقت اموال، دام و طیـور از روسـتاییان شـده و مشــکلات متعــددی بــرای آنــان بوجــود آورده اســت.مشاهدات میدانی پژوهش حاضر مؤید این مسئله است.

IMG07190577

ولی در نهایت معضل اصلی بلاتکلیفی ساکنان این روستا است با گذشت چندین ساله از اجرای این پروژه هنوز به طور دقیق نمی دانند که ساکن یک روستا هستند و یا شهرکی از حومه شهر زنجان . نمی دانند که باید حقوق خود را از چه کانال و روندی دنبال کنند . ساکنان آن نه از امکانات یک روستا بهره مندند و نه امکانات یک شهرک !!!

استاندار زنجان : تمام مجموعه به عنوان یک منطقه شهری به شهرداری زنجان واگذار شود[۱]

استاندار زنجان گفت: مجموعه تفریحی ائل‌داغی (گاوازنگ) زنجان باید توسط معاونت عمرانی استانداری و طی جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان امور اراضی کشور و دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان و با ارائه پیشنهادات عملی، ظرف ۲ هفته آینده تعیین تکلیف شود.

فتح‌الله حقیقی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه امور اراضی استان زنجان اظهار داشت: مجموعه گاوازنگ به منظور ایجاد بستر گردشگری، تفریحی و نشاط با درخواست سازمان همیاری شهرداری‌های استان و موافقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دهه ۷۰ و پس از تایید نقشه و اطلاعات در سال ۹۴ به مساحت ۷۵ هکتار و با تعیین اجاره سالانه به سازمان همیاری شهرداری‌ها واگذار شده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که هر فرد و مقامی در هر دوره‌ای نسبت به این موضوع، تخلف کرده باشد باید برخورد قانونی با وی صورت پذیرد.

حقیقی خاطرنشان کرد: مجموعه گاوازنگ، ظرفیت و موقعیت مناسبی از نظر تفریحی و گردشگری داشته و باید گردشگری در این مجموعه، جدی گرفته و بهره‌برداری مناسبی از آن شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه گاوازنگ باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: وجود ورزشگاه، موزه فرهنگی دفاع مقدس و زمین‌های تجاری در کنار منطقه تفریحی، آنجا را به یک مجموعه گردشگری با کاربری چندگانه تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: افرادی ساکن منطقه گاوازنگ بوده و حقوقی برای آن‌ها مترتب شده که این موضوع نیز در بهره‌برداری از این مجموعه باید مورد توجه باشد.

حقیقی، واگذاری مجموعه گاوازنگ به سازمان همیاری شهرداری‌ها در گذشته را اقدام اشتباه خواند و گفت: با تشکیل کمیته‌ای پیگیر این هستیم که تمام مجموعه به عنوان یک منطقه شهری به شهرداری زنجان واگذار شود تا مدیریت و نظارت بر مجموعه بر عهده شهرداری باشد.

به گزارش ایرنا، مجموعه تفریحی ائل‌داغی (گاوازنگ) در ۱۴ قطعه به مساحت ۷۵ هکتار ۱۰ سال قبل طی قراردادی به صورت اجاره به سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان واگذار شده و اکنون مدت این قرارداد به پایان رسیده است.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:اقدامات مهمی در خصوص کاداستر در استان زنجان انجام شده که تکمیل این پروژه، نیازمند تخصیص اعتبار ویژه است.

معاون استاندار : گاوازنگ زنجان سکونتگاه غیر رسمی نیست/باید مردم این روستا منتقل شوند[۲]

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: منطقه گاوازنگ زنجان به عنوان سکونتگاه غیر رسمی تعریف نشده است.

مسیح الله سلطانی امروز در گفت و گو با موج رسا اظهار داشت: روستای گاوازنگ زنجان به عنوان سکونتگاه غیر رسمی تعریف نشده است و تنها اهالی روستای امند در آنجا سکونت دارند.

وی با بیان اینکه این مجموعه دارای طرح گردشگری است، ادامه داد: برنامه های مختلفی تا کنون برای این مجموعه پیش بینی شده است و باید مردم این روستا منتقل شوند.

این مسئول تصریح کرد: مجموعه گاوازنگ به عنوان پکیج  تفریحی، نمایشگاهی و گردشگری در برنامه ها دیده شده است و جز این تغییر کاربری داده نمی شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان با بیان اینکه استان زنجان دارای ۹ سکونتگاه غیر رسمی است،تصریح کرد: مردم روستای امند در حال حاضر در این منطقه ساکن هستند.

سلطانی با اشاره به کاهش جمعیت سکونتگاه های استان زنجان، گفت: نسبت به ۵ سال گذشته جمعیت سکونتگاه های استان نزدیک ۶ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷ سکونتگاه غیر رسمی در شهرستان زنجان، یک سکونتگاه در خدابنده و یک سکونتگاه در شهرستان ابهر شناسایی شده است.

به گزارش موج رسا،یکی ازپرطرفدارترین تفریحگاه های زنجان،” مجموعه تفریحی و کوهستانی ائل داغی” یا همان ” مجموعه گاوازنگ ” است که در ایام تعطیل به خاطر ازدحام بیش از اندازه مسیر آن با ترافیک روبه رو می شود.

 روزهای تعطیل به ویژه جمعه ها کوهپیمایی در گاوازنگ رنگ و بوی دیگری دارد و نزدیکی به شهر و زیبایی های خاص طبیعی این مجموعه و موجب توجه اهالی منطقه و گردشگران به این مکان تفریحی شده است.

امکانات دیگر این مجموعه، سفره خانه های سنتی، آمفی تئاتر، رستوران پذیرایی، مجموعه بازی و تفریحی روباز، پارکینگ، مجموعه ورزشی، پیست دوچرخه سواری سینمای پنج بعدی و سد خاکی است.

نماینده زنجان : وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست[۳]

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست و مسئولان باید نسبت به رفع مشکلات موجود در این منطقه تلاش جدی داشته باشند.

علی وقف‌چی در محل روستای گاوازنگ با بیان اینکه ساکنان منطقه گاوا زنگ بلاتکلیف هستند،  افزود: نبود امکانات رفاهی برای این منطقه جلوه بسیار بدی را ایجاد کرده است و متأسفانه ساکنان این روستا با محدودیت‌های زیادی زندگی می‌کنند که اصلاً سزاوار نیست.

وی با بیان اینکه مسئولان، تکلیف روستای گاوا زنگ را روشن کنند،  ادامه داد: بلاتکلیفی موجود در منطقه گاوازنگ باعث کمبودهای در زمینه استقرار زیرساخت ها شده است و اگر مسئولان از این منطقه ذی‌نفع بودند، تا به امروز حتماً تکلیف آن را روشن کرده بودند و این روستا نیز از بلاتکلیفی درآمده بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت موجود در منطقه گاوازنگ زیبنده شهر زنجان نیست و مسئولان باید نسبت به رفع مشکلات موجود در این منطقه تلاش جدی داشته باشند.

وقف چی با بیان این‌که روستای گاوا زنگ باید از توسعه متوازن با سایر نقاط شهر و همچنین برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشت برخوردار باشد،  افزود: روستای گاوا زنگ فاصله بسیار کمی با شهر زنجان داشته و از ظرفیت‌های گردشگری بسیار بالایی برخوردار است به همین دلیل باید به طور جد مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؛ چراکه از نظر امکانات رفاهی خیلی ضعیف است و طی چند سال گذشته تا به امروز تذکرات زیادی به مسئولان استانی ابلاغ شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم  در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساکنان منطقه گاوازنگ در زمینه تأمین آب شرب با مشکل مواجه هستند، افزود: منطقه گاوازنگ به شهر زنجان چسبیده است و  اینکه که ساکنان منطقه گاوازنگ با کمبود امکانات  مواجه باشند خیلی تأسف‌بار  است.

وقف‌چی افزود: همه کسانی که در روستای گاوازنگ ساکن هستند، مالکان این منطقه هستند و هیچ‌کدام منطقه را تصرف نکرده‌اند. به همین خاطر تخریب نمی‌تواند صورت بگیرد و آنچه مهم است، بلاتکلیفی این مجموعه است.

وی ادامه داد: بلاتکلیفی‌های موجود در منطقه گاوازنگ باعث شده که هیچ‌گونه اقدامات رفاهی از جمله گازرسانی و امکانات آموزشی در این منطقه استقرار نیابد.

اهالی منطقه گاوازنگ زنجان محروم از خدمات شهری[۴]

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان گفت: امروز به بهانه‌ اینکه این روستا در طرح تفریحی قرار گرفته ۲۵ سال از خدمات شهری ،گازرسانی،آبرسانی و … محروم هستند و اهالی ، این روستا را در یک مرگ تدریجی قرار دادند.

رضا استجلو امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با عنایت به شکایت اهالی روستای تازه کند امند (گاوازنگ) مبنی بر محرومیت بیش ۲۵ سال از خدمات شهری و دولتی و در راستای حمایت از مصرف کننده و به استناد ماده یک فصل نخست قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در تعریف مصرف کننده اشاره می‌دارد مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.

وی گفت: بر این اساس در بند ۲-۱ نیز به عرضه کنندگان کالا و خدمات  اشاره می‌شود، که همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می‌کنند، اطلاق می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان افزود: تاکیدا به استناد ماده ۹ فصل سوم و ماده ۱۴ و ۱۶ فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی که حمایت از حقوق مصرف کننده و جبران خسارت و استیفای آن از وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.

وی تصریح کرد: با عنایت به ماده ۲ بخش الف حقوق شهروندی که اشاره دارد،  شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

استجلو گفت: چرا روستایی به ۲۰۰ خانوار که کمترین فاصله از شهر نسبت به سایر روستاها را دارد از آبرسانی و لوله کشی بهداشتی آب محروم بماند؟ چرا هموطنان زنجانی به مدت ۲۵ سال از نعمت گاز بی‌بهره ماندند و در سوز و سرمای زمستان روزگار خود را سپری کنند.

امروز به بهانه‌های اینکه این روستا در طرح تفریحی قرار گرفته ۲۵ سال  از خدمات شهری، گازرسانی، آبرسانی و … محروم ماندند و بنا به اظهارات اهالی، این روستا را در یک مرگ تریجی قرار دادند، دهیاری در اینجا وجود ندارد و بخشداری هم ما را قبول نمی‌کند و شهرداری هم این روستا را از خدمات شهری بی‌نصیب کرده است و مشخص نیست اینجا روستا است و یا شهر و حتی زمان انتخابات هم صندوق رای به این روستا آورده نشد.

زمانی هم که به ادارات مراجعه می‌شود تا درخواست خدمات گاز و و آبرسانی داشته باشند، اعلام می‌دارند استانداری زنجان اعطای هرگونه امتیازات به این روستا به دلیل وجود طرح تفریحی گاوازنگ ممنوع کرده است، با با نام خوش تفریح چه ناخوشی‌ها در این ۲۵ سال برای اهالی روستا به ارمغان آورده‌اند.

از وظایف اصلی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است تا صدای دادخواهی مردمان پاک طینت کوخ نشین  را به بالا دستان ذیربط برساند.

امیدواریم، با درایت و مدیریت استاندار شخصا دستور  دهند تا همه مشکلات این اهالی حل شود و این طرح تفریحی تلخ برای ساکنان روستا به پایان برسد و مدیران و مسؤولان ذیربط اقداماتی نسبت به ارائه خدمات شهری و دولتی از قبیل گازرسانی، آبرسانی، بهداشتی، خدمات بخشداری و دهیاری، شهرداری و سازمان همیاری و … داشته باشند.

۱- ایرنا – ۹ شهریور ۹۸ (+)

۲- موج رسا – ۱۸ مهر ۹۸ (+)

۳ – مهر – ۲۹ مرداد ۹۷ (+)

۴- فارس – ۲ اسفند ۹۶ (+)

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن