امکان کشت برنج تراریخته در طارم وجود ندارد!

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=19489

واژه تراریخته این روزها برای بسیاری از مردم تبدیل به واژه آشنایی شده است و درک مضرات آن دیگر مث