تاب آوری جامعه در برابر کرونا چقدر خواهد بود؟

مهدی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در صفحه شخصی خود دراینستاگرامش طی یادداشتی نوشت:

کرونا اکنون به بخشی از زندگی روزمره در ایران بدل شده. روز نخست که این ماجرا آغاز شد سوال اصلی برای من این بود که جامعه در مقابل آن تا چه حد تاب آوری خواهد داشت، حکومت چقدر آماده مدیریت آن خواهد بود و دشمن سعی خواهد کرد آن را برای ایجاد یا تشدید کدام روندها به خدمت بگیرد؟

اینها سوال هایی است که از منظر امنیت ملی بسیار مهم تلقی می شود. این نخستین بار است که ایران درگیر یک مسئله بیولوژیک در ابعاد ملی شده. ما هنوز شواهد کافی برای ارزیابی اینکه این ویروس تا چه حد یک محصول آزمایشگاهی است نداریم.

هر چه که هست، جامعه و حکومت در ایران بسیار تاب آورتر، عاقلانه تر و نسبت به پیش بینی ها غیرمنتظره، عمل کرده. در مواجهه با بحرانی در این ابعاد، گسیختگی و هیجان زدگی جامعه یک واکنش بسیار محتمل است اما جامعه ایرانی با وجود اینکه در معرض کمبودهای آزاردهنده ای است منسجم و با آرامش رفتار کرد. جامعه ای که به ازدحام عادت دارد در زمانی کوتاه عادت دیرین خود را ترک کرده.

احتکار خانگی بسیار کمتر از پیش بینی هاست و قدرت تطبیق جامعه با قواعد جدید بهداشتی از بسیاری از جوامع ظاهرا پیشرفته بیشتر و سریع تر است. با وجود فقدان سابقه درگیری با موارد مشابه در گذشته، که طبعا نتیجه آن نبود پروتکل ها و رویه های استاندارد و تمرین شده است، دستگاه های درگیر برغم برخی سردرگمی های جزئی در آغاز راه، اکنون بر مسئله مسلط شده اند.

در مواجهه با پدیده های اپیدمولوژیک مهم ترین خطر شکل گیری هرج و مرج، درگیر شدن بخش های مختلف جامعه با هم، تشدید بی اعتمادی و فروپاشی سیستم های مدیریت و خدمات دهی اجتماعی است.

کسانی که در صف اول مبارزه در چنین بحران هایی درگیرند معمولا خیلی زود به شکننده ترین گروه جامعه تبدیل می شوند اما جامعه پزشکی و درمانی در ایران با روحیه ای خیره کننده عمل کرده است. و از همه مهم تر، بحران هایی از این دست نیاز جامعه را به رهبری ملی که زمام امور را در دست نگه دارد، به جامعه آرامش بدهد و نمادی از نظم، بهبود و تکیه گاهی برای ملت باشد، بسیار جدی می کند.

ایران در این روزها از این نعمت نیز تمام و کمال برخوردار بوده. من تردید ندارم و شواهد بسیاری هست که دشمنان مردم ایران هیچ باک نداشتند و بلکه مشتاق بودند که جامعه فروبپاشد، حکومت فلج شود و ایران با یک بحران سراسری مواجه شود. حالا هم می بینید که کل سیستم اطلاعاتی خور را به ماشین تولید دروغ تبدیل کرده اند.

کرونا ویروس خطرناکی است اما روندهایی را در ایران ایجاد کرده و به سنت هایی شکل داده که رویارویی با بحران هایی بسیار بزرگ تر را ساده خواهد کرد.

کرونا را شکست میدهیم

کرونا را شکست میدهیم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *