زنجان در وضعیت هشدار کرونایی / مجلس ترحیمی با ۵۰ مورد ابتلا به کرونا / بیمارستان ولیعصر پر شد!