مجامع مخفی چگونه جهان را مدیریت می کنند؟

لینک کوتاه مطلب : http://zanjansahar.ir/?p=5614

پیرامون مجامع مخفى را مجموعه اى از افسانه ها، نشانه ها و نمادها فرا گرفته است که گاه عمرشان به قرن ها مى رسد. با ماجراهایى که به ساحرى، جادوگرى و شیطان پرستى گره خورده است.

پیوستگى نظرى و عملى جوامع مرموز که نخبگان و محارم ساکن در این جوامع را شامل مى شود، با توطئه و حیله باعث بوده تا جملگى شیوه هاى مذموم و شیطانى تجربه شده در میان هزاره هاى گذشته در کارنامه حیات دراز آنها ثبت شود.
در حالى که ساکنان شرق از غربیان تصویر جامعه اى صددرصد علمى و پیراسته از هر گونه افسانه پردازى و خرافه پرستى در ذهن دارند و حسب همین گمان و در هواى رسیدن به تمدّن غربیان از همه آموزه ها و سنّت هاى دینى و راز آلود مقدّس خود دست کشیده اند، غرب و سران غربى سنّت آلوده به آموزه ها و سنّت هاى کهن، امّا شیطانى و نامقدّسند.

دکتر جى. دامنگوئز ۱، متخصّص امور مرموز و سرّى مى گوید:

در آمریکا ده هزار نفر طالع بین وجود دارد. چهل میلیون نفر براى یافتن جواب سؤالات و ابهامات خود به طالع بینان مراجعه مى کنند. کلیساى شیطان پرستى در «کالیفرنیا» هشت هزار عضو دارد. در «میامى» و «نیویورک» بیست هزار کشیش سانترو وجود دارد و در «انگلستان» نُه هزار جادوگر شناسایى شده است؟ ۲

اگرچه روزگارى نام شرق، فرهنگ شرقى و ساکنان شرق یادآور افسانه ها، موجودات ماورایى آسمانى، مثل جنّ و پرى، تجربه علوم غریبه و جادویى و از همه مهم تر آموزه ها و تجربه هاى قدسى بود و نام مردان سالک طریق الى الله و توانایى هاى خارق العادّه اشان در صدر تذکره ها مى نشست و اذکار و نسخه هایشان در طرفهالعینى هر امر ناشدنى را به اذن الله ممکن مى ساخت، امروزه چنان از آن همه دور افتاده اند که حتّى گفت وگو در این باره را هم نوعى خرافه پرستى مى شناسند، امروزه ردّ و نشان همه منابع کهن شرقى را باید در موزه هاى غربى جست وجو کرد.

در مقابل، مجامع مخفى براى سلطه و حفظ سلطه، به هر ترفندى متوسّل شدند، به هر علم مذموم و غریبى نزدیک شدند و براى بهره گیرى از توانایى هاى ویژه شیطانى و جنودش، به هر آیین جادویى دست زدند و خود را به هر گناه کبیره اى آلوده ساختند تا شاید از این رهگذر، توجّه جنود شیطانى را به خود جذب کنند.

پس مى توان گفت که شرق اسلامى تنها با سلاح مدرن اتمى و بالستیکى مورد تهدید واقع نمى شود، نیروها و جنود ابلیسى را که حیاتشان با حیات مذبوحانه سران مجامع مخفى گره خورده، در زمره تهدیدها باید شناخت.

«مصر» باستان، مجموعه اى بزرگ از آموزه ها، علوم و شیوه هاى جادویى و شیطانى را در خود داشت؛ چنان که رویارویى اوّلیه حضرت موسى (ع) با جادوگران حلقه زده گرد فرعون و فرعونیان بود. این آموزه ها و شیوه هاى عملى اش را اشرار بنى اسرائیل با خود به سرزمین مقدّس آوردند و پس از اعتزال و دور شدن از آیین مقدّس موسى کلیم الله (ع)، آن همه را براى رخنه در کار دین و دین داران و غلبه بر مؤمنان به ادیان آسمانى به کار گرفتند.

اشرار این میراث شوم را در عصر پیامبر آخرالزّمان، علیه بنى اسرائیل به کار گرفتند و مخفیانه به رواج آن در میان یاران خویش مشغول شدند. پس از آن نیز، مجامع مخفى اروپایى که خود را وارث بنى اسرائیل و شایسته تأسیس حکومت جهانى مى شناختند، براى بسط سلطه از این فنون و علوم بهره جستند.

بى گمان، یکى از حکمت هاى بهره گیرى امام زمان (ع) از میراث همه انبیا (ع) و از جمله خاتم حضرت سلیمان (ع) و عصاى حضرت موسى (ع) براى مقابله با اشرار مزاحم و مانع در عصر ظهور، به همین امر بر مى گردد که، مجامع مخفى و مسلّط بر جهان، در عصر غیبت کبرا، براى کنترل رفتار مردم، سلطه اقتصادى، کنترل سیاسى و نظامى و اجراى برنامه ها از همه علوم و فنون مذموم بهره مى گیرند.

آقاى دیوید بى  ۳ از مؤسّسه «کاتینگ اج» ۴ درباره این مجامع مى گوید: این مجامع مشخّصات یکسانى دارند و براى آنان مشخّصاتى عمومى مى توان ذکر کرد:

۱٫ غرور: اعضا حس مى کنند بالاتر و برتر از دیگران و گروه ممتاز هستند و به خاطر دانش درونى و نابشان از حقیقت، منتخب هستند؛ در حالى که سایر مردم جهان غلامانى بیش نیستند؛ حقیقت پنهانى که فکر مى کنند متعلّق به آنهاست، نباید براى هیچ عضوى فاش شود؛

۲٫ شخصیّت هاى دوگانه: افراد درون مجامع مخفى با هم گروه هایشان به نوعى رفتار مى کنند و هنگامى که در میان عوام قرار دارند، رفتار دیگرى را از خود بروز مى دهند. کلّاً جوامع خدا را نمى پرستند، چون خود را عالى ترین ترکیبات حیات و برتر از انسان عادّى مى انگارند؛

۳٫ آموزش: اعضاى انجمن ها، آموزش به اعضاى تازه را ارزشمند قلمداد مى کنند؛ امّا تنها در صورتى که اطّلاعات اندک اندک داده شود تا اینکه عضو تازه حائز شرایط لازم سازمان شود. در گذشته آموزش شفاهى مقدّس بود، چون تنها از طریق بیان شفاهى مى شد رازها را در میان اعضا گذارد و نوشتن آنها موجب ترویجشان مى شد؛

۴٫ ذات خوب: برخلاف کتاب مقدّس که مى گوید، انسان ذاتاً بد سرشت است، (گناه خوردن میوه در بهشت عدن) مجامع مخفى ادّعا مى کنند که انسان ذات خوبى دارد و باید رازها [راز سلطه جویى، مقصد غایى و شیوه ها] از طریق عضویّت به او گفته شود، البتّه مشروط به اینکه شرایط لازم را براى اینکه عضو انجمن باشد، کسب کند؛

۵٫ آمدن منجى: در تعالیم اغلب مذاهب گفته شده منجى مى آید که کلّ جهان را در دست گیرد. مسیحیان او را با نام مسیح مى شناسند؛ در حالى که شیطان پرستان و اعضاى مجامع او را ضدّ مسیح مى دانند و اینکه سرانجام بعد از نبردى سخت، یکى از آن دو به قدرت مى رسد.

این مجامع، باشگاهى براى نوجوانان نیستند؛ بلکه سازمان هاى جدّى و ترسناکى هستند که قصدشان ریشه کنى تمام حکومت ها و محو ریشه هاى مذاهب است. ۵ وودرا ویلسون گفته است:

قدرتى چنان سازمان یافته، دقیق، کامل و فراگیر حاکم است که هنگام گفت وگو علیه آنها بهتر است، ساکت بود.

ارائه فهرست کاملى از این مجامع سخت است، همچنین ارائه اطّلاعاتى کامل درباره اعضا و عملکردشان؛ با این حال به مدد برخى پژوهشگران سخت کوش، امروزه فهرستى از مهم ترین و با نفوذترین آنها را مى توان ارائه کرد. قبل از معرفى مشروح برخى از این مجامع، فهرستى از مهم ترین و با نفوذترین آنها را ارائه مى کنیم:

۱٫ بنیادها؛

۲٫ شوراى روابط خارجى Council on Foreign Relations CFR ؛

۳٫ بیلدربرگرهاBilderbergers ؛

۴٫ کمیسیون سه جانبه(Trilateral Commission) TLC ؛

۵٫ ایلومیناتى ILLuminati ؛

۶٫ جمجمه و استخوان Skull and Bones ؛

۷٫ فراماسونرى؛

۸٫ فدرال رزروFederal Reserve ؛

۹٫ بوهمین Bohemian ؛

۱۰٫ نجباى سیاه The Black Nobility ؛

۱۱٫ واتیکان؛

۱۲٫ ویکاWicca ؛

۱۳٫ میزگردThe Round table

دکتر وینسنتت هیز، پس از برشمردن سایر مجامع مخفى که از شهرت کمترى برخوردارند، مى نویسد:

اینک جنگ جهانى سوم در حال انجام است. این جنگ با جنگ افزارهاى اطّلاعاتى و با استفاده از انواع تکنیک هاى کنترل ذهن، پروپاگاندا، اطّلاعات غلط، ارعاب و … انجام مى شود تا نظم کهن را پیش از «نظم جدید» نابود کند. وظیفه ماست که از تک تک مجامع مخفى آگاهى یابیم.

فهرست انتهایى او عبارتند از:

انجمن رم(The club of Rome) ، کمیته ۳۰۰ ۳۰۰(Commitee of) که امور پولى، بیمه تجارت موادّ مخدّر، سیاست، صنعت، مذهب و غیره را کنترل مى کند، فلاسفه آتش.

( Fire Philosophelset )

، گروه هشت(Group Of Eitht Of Eight) ، برنامه رودس اسکالر شیپ(Rhodes Scholar) ، لژ سیاه(Black Lodge) ، مؤسّسه آسپن(Institute Aspen) ، شوالیه هاى مالتا(Knights of Malta) ، محفل تازه عضوها(Circle of Initiates) ، نه مرد ناشناس(Nine Unknown Men) ، لوسیس تراست(Lucis Trust) ، مؤسّسه تاویستاک(Tavistock Insitute) ، بریتیش کویتر کروناتى(British Quator Coronati) ، گروه ماما(Mumma Group) ، شاهزادگان ناسى(Princes Nasi) ، گروه میلنر(Milner Group) ، انجمن اقتصاد جهان(World Economic Forum) ، اپوس دى(Opus Dei) ، انجمن هرمسى طلوع طلایى(Hermetic Order of the Golden Dawn) ، رز و صلیبیان(Rosicruciams) ، شوالیه هاى گارتر(the Garter kights of) ، خانقاه صهیون(Priory of Zion) که اعتقاد دارند از شجره عیسى (ع) هستند، پرنس چارلز و نجباى سیاه اروپا، انجمن ثول(Thule Society) ، انجمن تئوسوفى(Theosophical Society) ، اتّحادیه جادوگران براى آگاهى عمومى(The Witches League for Public Awareness) ، محافظان(Guardians) ، انجمن برادرى کلید(Fraternity Key) ، انجمن برادرى مار(Brotherhood of the Snake) و چندین انجمن مخفى دیگر که جهت اختصار از ذکر نام آنها صرف نظر شد.

December 82, 5002

NewsWithViews. com

نباید از نظر دور داشت که این مجامع، به رغم تکثّر و تنوّع مجامع مخفى منتشر در «اروپا» و «آمریکا»، جملگى آنها در نظر و عمل به سرفصل هایى ثابت مى رسند. این سرفصل ها نوعى اتّحاد و اتّفاق عملى و نظرى را میان اعضاى مجامع مخفى باعث بوده است. این اتّفاق شیطانى، مجامع مخفى را به هیئت آشکارترین دشمنان خدا، ادیان الهى و انسان معرفى مى نماید.

شناسایى ماهیت این مجامع که خود مصداق تمام عیار استکبارورزى در عرصه زمینند، مؤمنان را در مصون ماندن از حیله ها و توطئه هاى آنان و پیراستن جامعه خود از نفوذ اشرار یارى مى دهد.

عموم لطمات و ضربات وارد شده بر جهان اسلام و مؤمنان آل محمّد (ص) ناشى از عدم شناسایى دشمنان آل محمّد (ص) است. همان که مؤمنان وظیفه داشتند با شناسایى کامل در عمل و نظر از آنان تبرّى حاصل کنند و با این تبرّى به نوعى تقرّب الى الله دسترسى پیدا کنند. به همان سان که معرفت دین خدا و اسوه ها از میان انبیا و اوصیاى الهى و توسّل و تمسّک به ساحت مقدّس آنها، موجب تقرّب به خداوند و مصون ماندن از شرّ اشرار مى شود.

دکتر جان کولمن، پژوهشگر و محقّق درباره مجامع مخفى و نویسنده کتاب «کمیته ۳۰۰»، جمله اهداف گروه هاى مخفى را در عناوین زیر خلاصه مى کند:

۱٫ ایجاد یک حکومت جهانى (جهان تک حکومتى با نظام دینى و پولى یکسان)؛

۲٫ تخریب نهایى هویّت و عرق ملّى همه کشورها؛

۳٫ تخریب دین و به ویژه مسیحیّت به استثناى کلیسایى که خود ساخته اند؛

۴٫ تسلّط بر آحاد مردم جهان از راه به کارگیرى وسایل کنترل ذهن (به قول برژینسکى فن سالارى الکترونیک)؛

۵٫ قانونى کردن موادّ مخدّر و تصاویر و فیلم هاى جنسى؛

۶٫ پایان بخشیدن به روند صنعتى شدن و تولید مولّدهاى برق هسته اى که امکان رشد برابر صفر دوران فراصنعتى فراهم آید؛

۷٫ تخلیه شهرهاى بزرگ بر اساس برنامه (آزمایشى)، که رژیم پل پت در «کامبوج» به مرحله اجرا درآورد. گفتنى است که برنامه هاى انجام شده پل پت، همگى در ایالات متّحده و به وسیله یکى از مؤسّسات تحقیقاتى «باشگاه رم» تهیه و تنظیم گردید؛

۸٫ سانسور و نابود کردن تمام برنامه هاى آفرینش هاى علمى، به جز آنها که در راستاى منافع کمیته ۳۰۰ قرار دارند؛

۹٫ کشتار و نابودى حدود سه میلیارد انسان که اصطلاحاً مصرف کنندگان بى مصرف نامیده مى شوند، از طریق ایجاد جنگ هاى محدود موضعى در کشورهاى پیشرفته و ایجاد گرسنگى و بیمارى در کشورهاى جهان سوم؛

۱۰٫ تضعیف بافت اخلاقى ملّت ها از طریق افزایش بیکارى، رواج موادّ مخدّر، موسیقى راک. تبدیل کارگران و جوانان به طبقه بدون اخلاق، ناامید و مبتلا به الکل و موادّ مخدّر و عصیان کننده علیه سنّت هاى موجود؛

۱۱٫ به راه انداختن بحران هاى پى درپى و راهبرى آنها تا مردم همه نقاط جهان از به دست گرفتن سرنوشت خود بازداشته شوند و در سرخوردگى و بى تفاوتى به بى اعتنایى اخلاقى کشیده شوند؛

۱۲٫ به وجود آوردن و معرفى فرقه هاى تازه و فعّال نمودن فرقه هایى که در حال حاضر موجود هستند؛ از آن جمله مى توان از گروه هاى طرفدار (موزیک) راک و دزدان مسلّح و گروه هاى ناهنجار، مانند «رولینگ استونز» به رهبرى مایک جکر(Mick Jageer) ؛

۱۳٫ اهتمام در گسترش فرقه هاى دینى، مانند سیک ها و آدم کش هایى نظیر جیم جونزJim Jones و پسر سام(Son of sam) ؛

۱۴٫ صدور اندیشه آزادى دینى به اطراف جهان براى بى اعتبار کردن ادیان موجود، به ویژه دین مسیحیّت؛

۱۵٫ کشاندن نظام هاى اقتصادى جهان به سوى فروپاشى کامل و سوق دادن کشورها به جانب بحران هاى سیاسى؛

۱۶٫ تسلّط بر تمامى سیاست هاى خارجى و داخلى ایالات متّحده آمریکا؛

۱۷٫ نفوذ و سلطه بر دولت ها و تخریب اعتبار حاکمیّت آنان در درون و بى اعتبار ساختن هر چه بیشتر مللى که آنها سمت نمایندگى شان را عهده دار مى باشند؛

۱۸٫ سازمان دهى یک ماشین ترور بین المللى و سازش با تروریست ها؛

۱۹٫ کوشش براى تسلّط بر نظام آموزش و پرورش آمریکا با هدف تحریف کامل آن؛

۲۰٫ تلاش براى کاهش نفوذ مؤسّسات محلّى و حمایت از مؤسّسات بین المللى، مانند سازمان ملل، صندوق بین المللى پول، دادگاه لاهه و … براى سلطه سازمان ملل جانشین آنها.

کولمن اضافه مى کند، بیشتر این هدف ها را که نخستین بار در سال ۱۹۶۹ م. طبقه بندى نمودم یا به موفّقیت رسیده یا در حال رسیدن به پیروزى هستند. ۶

اسماعیل شفیعی سروستانی

پى نوشت ها:
______________________________
(۱).Dr .J .Dominguez .
(۲). بررسى مجامع مخفى،By Gianni Devincent ، ترجمه باران خردمندHayes ,ph .D .
(۳).David Bay .
(۴).Gutting Edge .
(۵).
Gianni Devincent Hayes, ph. D, News With views, com Dec 82, 5002.
(۶). کمیته ۳۰۰، صص ۲۶- ۲۹ (تلخیص شده توسط نگارنده).[۱] [۱] —، موعود، ۲۰۵جلد

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close