آخرین اخباراقتصادیایرانسیاسیورزشی

همه شاخص‌های توزیع درآمد در دولت یازدهم بدتر شد + جدول

بر اساس گزارش مرکز آمار، همه شاخص‌های مربوط به برابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در کشور در طول ۴ سال دولت یازدهم رو به وخامت گذاشته‌اند.

۱- سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت

شاخص سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت در کشور در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۰.۷۹  بود بدین معنا که ۱۰ درصد قشر ثروتمند جامعه در سال مذکور ۱۰.۷۹ برابر ۱۰ درصد فقیرترین قشر، از کیک اقتصاد کشور سهم برده‌اند.

اما این فاصله در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۹۹   افزایش پیدا کرده است، یعنی در این سال ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه ۱۲.۹۹ برابر فقیرترین افراد درآمد داشته‌اند که حاکی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در دولت یازدهم است.

۲- سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت

شاخص دیگری که مرکز آمار محاسبه کرده، سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت کشور است.

بر اساس این آمار، در پایان سال ۱۳۹۱ سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت ۶.۶۵ برابر بود که در پایان سال ۱۳۹۵ این فاصله به ۷.۶۱ برابر افزایش پیدا کرد.

۳- سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت

شاخص سومی که توسط مرکز آمار برای محاسبه وضعیت توزیع درآمد در کشور محاسبه شده است، سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت است.

این فاصله در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۳.۷۵ برابر بود که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۴.۱ برابر رسید. به عبارت دیگر فاصله پولدارها و فقرا در ۴ سال اخیر، بیشتر و بیشتر شده است.

۴- ضریب جینی

مهمترین شاخص بررسی توزیع درآمد در کشور، ضریب جینی است که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد این شاخص از ۳۶۵/۰ در سال ۱۳۹۱ به ۳۹۰/۰ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و این شاخص هم تشدید نابرابری‌ها در ۴ سال اخیر را تایید می‌کند.

۵- سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک

این شاخص نشان می‌دهد که سهم هر یک از دهک‌های درآمدی از کل هزینه ناخالص کشور در طول یک سال چقدر بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم دهک اول (فقیرترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲.۶۸ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم فقرا از کیک اقتصاد کشور، در دولت یازدهم کمتر شده است.

در سوی مقابل، سهم دهک دهم (ثروتمندترین اقشار جامعه) از کل هزینه ناخالص کشور در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۸.۹ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ به ۳۰.۸ درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین سهم پولدارها از کیک اقتصاد کشور در دولت یازدهم بیشتر شده است.

بر چسب ها

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close