آخرین اخبارابهراستان زنجاناقتصادیایجرودایرانخدابندهخرمدرهزنجانسلطانیهسیاسیطارمفرهنگی و اجتماعیگزارشماهنشانویژهویژه های استان زنجان

بودجه پیشنهادی سال ۹۷ و رتبه ۲۷ استان زنجان در بین استانها

در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس و مازندران بیشترین، و استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قزوین و سمنان کمترین بودجه را دریافت می‌کنند.

سهم درآمدهای استان زنجان از لایحه بودجه ۸۴۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان

استان زنجان در لایحه پیش بینی شده بودجه سال ۹۷ در بخش درآمدهای استانی سهم ۸۴۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومانی را دارد. در بخش درآمدهای اختصاصی نیز سهم استان زنجان در لایحه بودجه سال آتی دولت ۱۳ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد و پیش بینی شده است.

بودجه عمومی استان زنجان در بخش هزینه ای برای سال ۹۵ به میزان ۷۸۸ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان پیش بینی شده بود که این میزان در سال جاری به ۸۲۱ میلیارد و ۴۵۴ میلیون تومان رسیده بود و در هزینه های عمومی استان در سال آتی بالغ بر ۸۸۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان است. مجموع هزینه های عمومی استان در سال آتی با احتساب هزینه های متفرقه و اختصاصی به ۹۰۰ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان رسیده است.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به میزان ۱۵۷ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان

اما در بخش بودجه عمومی تملک‌های دارایی های سرمایه ای اعتبارات عملکردی بودجه سال گذشته استان زنجان به میزان ۶۵ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان بوده است. این وضعیت برای سال جاری به عنوان اعتبار مصوب ۲۶۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان بوده است. پیش بینی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ۹۷ استان زنجان به میزان ۱۷۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و سرجمع این بخش با احتساب اعتبارات متفرقه و اختصاصی ۱۵۷ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی ۱۷۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان

وضعیت اعتبارات استان زنجان در ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی سرجمع ۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میایون تومان است. اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی استان زنجان نیز ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اعتبارات ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. جمع کل اعتبارات استان در این بخش ۱۷۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان است.

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز در ردیف اعتبارات موضوع ردیف ۴۷-۵۵۰۰۰۰ به میزان ۱۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلون تومان است. اعتبارات ملی و استانی ویژه موضوع ردیف ۴۷-۵۵۰۰۰۰ به میزان ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و جمع کل این بخش ۱۷۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. مجموع کل اعتبارات تمکل دارایی های استان ۳۵۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.

پیشنهاد سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

Close