برچسب: دروغ بزرگ

دروغ بزرگ 11 سپتامبر آمریکا 9/11 ۰

دروغ قرن / دلایل و کارکرد های دروغ بزرگ حادثه یازده سپتامبر برای آمریکا+ عکس و فیلم

وقتی جادوگران، چوبدست‌های خود را در افکندند مردم اول باور کردند که این چوبدست‌ها مار هستند اما بعد از رؤیت معجزه عصای موسی، فهمیدند جادوی جادوگران، دروغی بیش نبوده است؛ فانقلب السحر علی الساحر؛...