برچسب: در اندیشه‌ی امام خمینی (ره)

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره) ۰

مردم سالاری دینی در مکتب امام (ره)

در اندیشه‌ی امام خمینی (ره)، عقلانیت اسلامی و انسانی حاکم است، حکومت و نظام سیاسی صد درصد متکی به آرای ملت بوده و همه‌‌ی شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند. امام خمینی...