برچسب: دکتر محمد علی‌اکبری

۰

همایش ملی مجازی «زیست جهان پس از کرونا» در ایلام برگزار می‌شود / دعوت ویژه از خبرنگاران ایسنا

دکتر «محمد علی‌اکبری» با حضور در ایسنا، اظهار کرد: همه ملت‌ها و جوامع باید هم روزهای خوب و مهم و هم روزهای تلخ را ثبت و ضبط و از فراموش شدن جنین روزهایی جلوگیری...