برچسب: دیدمان

۰

کتاب «پیشروی پیشرفت» منتشر شد

کتاب پیشروی پیشرفت با موضوع نگاهی گفتمانی به شعار «پیشرفت و عدالت» به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه پیشرفت و حاصل تلاش...

۰

کتاب «آزادی و آزاداندیشی» منتشر شد

کتاب آزادی و آزاداندیشی با موضوع مفهوم‌شناسی آزادی در آرای اندیشمندان اسلامی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه معرفت دینی و حاصل...

۰

کتاب «نظریه سیاسی امام(ره)؛ تطور یا ثبات؟» منتشر شد

کتاب نظریه سیاسی امام(ره)؛ تطور یا ثبات؟ با موضوع بررسی ادوار و ماهیت فقهی-کلامی نظریۀ ولایت‌فقیه امام خمینی (ره) به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه...

۰

کتاب «پایانی برای یک ابرقدرت» منتشر شد

کتاب پایانی برای یک ابرقدرت با موضوع نشانه‌های افول هژمونی ایالات متحده آمریکا به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه کتاب های رویش اندیشه و حاصل...

۰

کتاب «عزّت ملّی» منتشر شد

به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی،کتاب عزّت ملّی با موضوع بررسی تطبیقی عزّت‌طلبی و یا تحقیرپذیری در سیاست خارجی ایران به همت اندیشکده برهان منتشر...

۰

کتاب «جمعیت؛ چالش حال و بحران آتیه ایران» منتشر شد

با توجه به فرارسیدن روز ملی جمعیت، کتاب جمعیت؛ چالش حال و بحران آتیه ایران با موضوع نگاهی به مسئله جمعیت در ایران به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این...

۰

کتاب «سواد فضای مجازی» منتشر شد

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، کتاب سواد فضای مجازی با موضوع درآمدی بر آسیب‌شناسی فضای مجازی و رسانه‌های نوین به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که...

۰

کتاب «پیشگامان بیداری» منتشر شد

به مناسبت فرارسیدن سالگرد صدور فتوای تنباکو توسط میرزای شیرازی، کتاب پیشگامان بیداری با موضوع مروری بر جهاد علمی و عملی روحانیت شیعه در برابر استبداد و استعمار به همت اندیشکده برهان منتشر و...

۰

کتاب «اقتصاد مقاومتی: دلایل، موانع و راهکارها» منتشر شد

کتاب اقتصاد مقاومتی: دلایل، موانع و راهکارها با موضوع بررسی دلایل و موانع نیل به اقتصاد مقاومتی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه کتاب های...

۰

کتاب «اسلام و مدرنیته؛ تعارض یا تلازم؟» منتشر شد

کتاب اسلام و مدرنیته؛ تعارض یا تلازم؟ با موضوع تبیین نسبت میان جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینی مدرن به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید. این کتاب که از مجموعه کتاب های...