آب و هوای زنجان

آب و هوا
زنجان
کمی ابری
۲۰
۳۳º - 20º
۶۱%
۲.۴۱ کیلومتر/ساعت
۳۳
س
۳۳
چ
۳۳
پ
۳۴
ج
۳۴
ش
دکمه بازگشت به بالا