بخشودگی وام ۴۴۸ مددجوی زنجانی/ افزایش مهلت باز پرداخت برای ۲۵۹ فقره تسهیلات

به منظور کمک به بازپرداخت تسهیلات دریافتی مددجویان عزیز تحت حمایت از محل منابع صندوق امداد ولایت، امهال، تقلیل و بخشودگی تسهیلات پرداختی از خدمات کمیته امداد در این بخش بوده و بر اساس آمارهای موجود ۷۰۴ مددجوی عزیز زنجانی در سال گذشته از خدمات این نهاد در قالب امهال، تقلیل و بخشودگی اقساط وام بهره مند شده اند.

هدایت صفری با ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون  امهال، تقلیل و بخشودگی وام این نهاد در سال گذشته، گفت: به منظور کمک به بازپرداخت تسهیلات دریافتی مددجویان عزیز تحت حمایت از محل منابع صندوق امداد ولایت، امهال، تقلیل و بخشودگی تسهیلات پرداختی از خدمات کمیته امداد در این بخش بوده و بر اساس آمارهای موجود ۷۰۴ مددجوی عزیز زنجانی در سال گذشته از خدمات این نهاد در قالب امهال، تقلیل و بخشودگی اقساط وام بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه برخی از تسهیلات پرداختی به دلیل عدم توانایی خدمت گیرندگان معسر از جمله سالمندان، بیماران خاص و صعب العلاج و… در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، بازپرداخت این تسهیلات  در قالب بخشودگی وام از طریق این نهاد کارسازی و انجام می شود، افزود: براساس بررسی های انجام شده و تأیید عدم توانایی خدمت گیرنده در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی در کمیسیون امهال، تقلیل و بخشودگی اقساط وام، ماندۀ تسهیلات پرداختی به ۴۴۸ خانواده عزیز تحت حمایت به مبلغ بیش از ۱۲۲ میلیون تومان طی سال گذشته بخشوده شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد، یکی از اقدامات دیگر کمیته امداد استان زنجان افزایش فرصت بازپرداخت یا تقلیل اقساط تسهیلات پرداختی به تعدادی از خانواده های عزیز تحت حمایت در قالب تسهیلات حمایتی و اشتغال بوده است، ادامه داد: بر همین اساس ۲۵۹ مددجوی عزیز زنجانی خدمت گیرنده از این نهاد در قالب تسهیلات حمایتی و اشتغال از خدمات امهال و تقلیل اقساط وام کمیته امداد استان زنجان در سال گذشته بهره مند شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال مقابل را پاسخ دهید ؟ *

دکمه بازگشت به بالا